Top TA STÄLLNING MOT VÄNSTERPARTIETS INFLYTANDE PÅ REGERINGEN! Secrets

På grundskolans högstadium ska eleverna välja En tillvalsämne. Det inneha visat sig att också detta val, liksom valet utav alternativkurser i matematik samt engelska, åt blaffig andel är En val efter stäväldrarnas ambitionsnivå och klasstillhörighet.

Arbetslivet har genomgått och genomgår dramatiska och snabba stävändringar. Yrken skifta samt skillnader emellan olika yrkesgrupper suddas ut.

Då kan vi tillsammans initiera förändringen från Sverige åt En Territorium där friheten stäv de massa ökar.

Innehållet såsom publiceras på Ledarsidorna.kika omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är absolut ansvarig förut det du skriver.

Att samhället icke tar existera på unga människors kunskaper och erfarenheter är En slöseri tillsammans mänskliga resurser samt Därtill samhällsekonomiskt felaktigt. Idag utnyttjas unga som okostligt arbetskraft.

Beskattningen utav bilismen vara tvungen differentieras utifrån regionala skillnader. Vi anser att bilindustrin ämna underställas hårda villkor på att förädla bilmodeller tillsammans minskad bensinförbrukning, förnyelsebara bränslen samt därmed lägre utsläppsnivåni. Godstransporter vara tvungen föras dän av vägarna åt järnvägar samt tjärnrörelse där så är genomförbart.

Om självförvaltande skolor i enlighet med denna mönster ämna införas eller inte måste Naturligtvis avgöras itu de politiskt valda inom varje kommun. Modellen förutsätter att kommunerna ges möjlighet att delegera beslutanderätt ej bara mot tjänstemän inte med även mot grupper bruten ''användare''.

Betygsfrågan äger nedanför någon lång tid haft en central funktion inom skoldebatten. Vänsterpartiet inneha länge kritiserat betygen och förordat en betygsfri college.

Läroböckerna har någon blaffig pojkdominans i exempel, bilder och referenser. Konsekvent är det dubbelt så vanligt att pojkar/männu finns på foto jämfört med att flickor/kvinns gör det.

Någon sådan skolenhetsstyrelse bör kunna fatta beslut i de frågor som ledning skolenhetens begär och business och ha förpliktelse stäv någon itu politikerna fastställd budget.

Kapitalismen är alltmer Världsomfattande vilket leder till att orättvisorna inom samt mellan lankor och världsdelar ökar. Någon femtedel itu jordens befolkning lever i extrem fattigdom, Medan som ett femtedel, den rikaste, förbrukar 80 andel bruten jordens resurser. Världshandeln händer idag på de stora företagens samt de rika ländernas kriterium. Vänsterpartiet arbetar för att ett klimathänsyn och fackliga rättigheter ska uppgå till grunden för världshandelns website villkor.

Därför att klara i skolan tvingas dom forma sig åt existerande värderingar. Elevens självförtroende får sig svåra törnar, massa känner att dom icke duger, att dom ej ryms inom de angivna måtten.

Vi angriper odemokratiska ägandeförhållanden samt vill modifiera Sverige åt ett Rike där all människor inneha lika rättigheter och Därborta friheten att kora ej är avhängig plånboksstorlek, namn alternativt kontakter. Vi vill skapa ett samhälle Därborta samtliga har gällande att färga i stort såsom i litet. Samt vi är övertygade Försåvitt att tillräckligt massor kan modifiera tillsammans. Det är dags för en vänsterpolitik därför att producera Sverige mer rättvist, jämställt och demokratiskt. Omedelbart är det epok för en socialistisk politik. Det är dags för rättvisa.

Inom övrigt är det insatser förut ett mer inkluderande samhälle och ökad etablering i samhället och på arbetsmarknaden såsom utgör dom bästa metoderna för att bekämpa terrorism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *